Bedrijfscultuur

door Jeroen Mouton, Chief Financial Officer

 

14/09/2017

“Eén jaar in de Roularta familie”

Bij iedere verjaardag, sta je even stil. Kijk je even achteruit en evalueer je. Wat valt het meest op na één jaar in de Roularta familie? Focus op de klant, focus op de kwaliteit, focus op de lange termijn. Dat DNA van Roularta sijpelt binnen in alles wat ondernomen wordt. Tijdens het voorbije jaar, is de wereld aan een heel snel tempo veranderd. Ook zo binnen Roularta. Als familielid van Roularta, word je meegenomen in het transformatie verhaal van de Mediasector. Nieuwe producten ontstaan, bestaande worden aangepast. En dit met de continue vraag: zit het product goed, wilt de klant dit, hoe kan de uitvoering beter, … Dit brengt zoveel boeiende uitdagingen met zich mee, dat er geen seconde verloren gaat. En iedereen, vanuit zijn of haar job en talenten, kan een steentje bijdragen in de toekomst van Roularta ! Oh ja, nu ik erover nadenk, het is eigenlijk bijna anderhalf jaar in de Roularta Familie: Tempus Fugit.

 

12/06/2017

Bij Roularta moet je eerst je plaats verdienen.

Je mag hier met een berg diploma's binnenkomen, als je niet zelf kunt aantonen wat belangrijk is, bekijken mensen die diploma's niet eens. Terecht, denk ik. In andere bedrijven kom je binnen met een titel en dan ben je die titel en functioneer je vanuit die titel. Roularta gelooft daar niet in. Je moet hier eerst bewijzen wie je bent. Pas als je dat hebt bewezen, wordt er naar je geluisterd. Ik vind dat goed. Wat Roularta nog sterk maakt: de redeneringen zitten er allemaal voor lange termijn. Je ziet hier mensen die al heel lang met onverminderd enthousiasme voor Roularta werken. Dat is slechts mogelijk als je als bedrijf voor die mensen langetermijnperspectieven uitzet. Die langetermijnvisie is belangrijk voor de mensen, voor het bedrijf, voor de producten, voor de klanten. Een derde grote troef van Roularta is de focus op de klanten. Dat vind ik zelf ook belangrijk. De cijfers ondersteunen de mensen en de producten en niet omgekeerd. Maar de cijfers dienen wel om te sturen. Cijfers zijn noodzakelijk. Daar kan je niet van loskomen.