Jouw toekomstige collega getuigt!

Martine De Koker

Redactiecoördinator Knack Weekend

Al meer dan 25 jaar draai ik mee in een bedrijf dat zich met recht en rede een leider mag noemen in het maken van nieuws- en lifestylemagazines. Ik zit in het kloppend hart van de onderneming en ben getuige vanop de eerste lijn. Elke dag zie ik journalisten naar nieuws jagen, contacten leggen, onderzoek uitvoeren, verhalen schrijven. Eindredacteurs die wroeten op teksten en wervende koppen verzinnen, vormgevers die van tekst en foto’s een sterk grafische concept maken dat elke dag online uit die PC/tablet/smartphone floept of wekelijks bij onze lezers in de bus valt. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben om onze lezers op een kritische wijze te informeren, daarvan denk ik elke dag opnieuw: Yes, we can!